• Photo Albums
  • Group Photo
  • Video
Albums Ảnh Của Hội Viên

John Pham

Anne Pham

Julie Yen Hoa

Hai Bien


Bich Nguyen


Mai Tam
 

Khanh Hoang

Amy Ngo

Henry Phan

Liliwong

Toan Pham

Ninh Thuan
 

Tri Nguyen

Martin Lu

Tam Le

Khiem Trinh

Doan Bui

Cam Dao
           
Album Ảnh Đẹp

Photo by Mai Tuan

Photo by Paul Nguyen

Photo by Henry Phan

Photo by Julie Yen Hoa

Photo by Bich Nguen
         
Albums Ảnh Sinh Hoạt

Field Trips Năm 2014

Lớp Học Năm 2014

Tiệc Tân Niên Năm 2015

Ngày Khai Giảng - 03 2015
Thầy Minh nhận bằng Master

Field Trip # 1 - 2015

Ngày 29 tháng 3 - 2015

...

...

...
         
Albums Ảnh Phóng Sự Cộng Đồng


Diễn Hành Tết Ất Mùi.


Lễ Hai Bà Trưng - 2015
 

Ngày Hội Ngộ Phụ Nữ VN

LSTV Mother Day 2015
 
         
Albums Ảnh Phân Ưu

GĐ Anh. Nguyễn Xuân Cung
Tháng 3 Năm 2015

GĐ Anh Henry Phan
Tháng 4 Năm 2015
         
Năm 2015
Central Park Lake Fulmor Laguna Beach Kenneth Park
Corona DelMar Beach White Point Beach 3Khai Giang Khoa 3 Long Beach Julian San Diego
Salton Sea, CA        
Năm 2016
       
Năm 2017
Tiec Mung Xuan 2017 Ngay Khai Giang Khoa I-2017
July 4th at Coronado Island - San Diego.
     
 

 

 

 

Home Page | About Us | Gallery | Contact Us | F.A.Q
Copyright @ 2015 - VNPhotographyClub.comLasted update on Mar 15th, 2015 by TamLe.